FANDOM


Herb Kurowa

Kurūf [ Kurów, 'kuruf] bēndet ēn dōrp in Syd-Ōst Pōlan, inlēnge sūr Pulawy endū Lublin, ān sām Kurūfkām (ēn rīvīrā). Hit bēndet sūr hōpstē ēnās lossās gminās, un gemêndā, in sūm Lublin Voivodesçap endū hāt 2804 mīnsūn (sins 2007).

Āltēn būingūr endū gebīdūnEdytuj

 • kirkīrā (gebūč in 1452)
 • beltōrā (gebūč in axttēnðūn jōarhōnderdūn)
 • pōrtā (gebūč in 1911)
 • pastōriūs hūs (rektōrīa) (gebūč in 1778-1782)
 • pastōriūs būingūr endū pāroxīasās sçōalā
 • kirkīrās hōafūr
 • Stēsās hūs (gebūč in nøgāntēnðūn jōarhōndertdūn)
 • pōstās ārbergūr (gebūč in axttēnðūn jōarhōnderdūn)
 • bāðās hūs (gebūč in nøgāntēnðun jōarhōndertdūn)
 • somgān gebūč mið ūtstrønðān wērdān

ŌngarwīsEdytuj

 • kind sīn gārdūnūr
 • ōngarstapūs sçōalā
 • rīgtingūr sīn sçōalā-fōrbīrêdingūr sçōalā
 • twē sīn sçōalā fōr fūlwasçenūn

SportāEdytuj

 • Garbarnia FC endū vōtbal stādium
 • tennis bānūn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki