FANDOM


Kurówka
Województwo lubelskie
Powiaty lubelski, puławski
Długość 53,2 km
Powierzchnia dorzecza 395,4 km²
Przeciętny spadek cieku wodnego 1,61 ‰
Źródło w gminie Garbów (lub w gminie Niemce)
Ujście rzeka Wisła

Kurówka - rzeka przepływająca przez województwo lubelskie, będąca prawobrzeżnym dopływem Wisły.

Rzeka swoje początki bierze w kilku źródłach, znajdujących się w miejscowościach: Bogucin, Piotrowice Wielkie, Piotrowice-Kolonia, Osówka (w dwóch ostatnich miejscowościach jest niewielkim ciekiem).

Kurówka jest bardzo zanieczyszczoną rzeką. W jej dorzeczu występują torfowiska. Specjalnie z myślą o ochronie ujęć wody dla Zakładów Azotowych Puławy stworzono dla niej system śluz i kanałów, a od początku XXI wieku odbywają się na niej spływy kajakowe (od Szumowa do Puław - 16 km).

HistoriaEdytuj

W 1442 roku rzeka była wzmiankowana jako Podkowyja (Podkowia). Nowe, obecne koryto mieszkańcy Kurowa przekopali w latach osiemdziesiątych XVIII wieku przez dawne stawisko pańskie zwane Siekiernią. Zbiornik ten stykał się z dawnymi „ogrodami miejskimi”. Pierwszy zapis na ten temat pojawił się w księdze miejskiej w 1790 roku: a kończy się u rzyki nowej przy błoniu ku Brzozowskiemu. Późniejsze zapisy potwierdzają to adnotacją rzyka noworżnięta. W dwudziestoleciu międzywojennym Kurówkę nazywano Kłodą.

Pierwsze 2,05 km północnego źródła rzeki w Piotrowicach Wielkich:

Początkowe 1,11 km od południowego ujścia w Piotrowicach Wielkich:

Zasoby wodno-energetyczne rzeki KurówkiEdytuj

Jednostka bilansowa Przepływ średni Wysokość początkowa Wysokość końcowa Różnica wysokości Moc Zasoby energetyczne
Zlewnia Wisły 1,3 m³ /s 197 m n.p.m. 163 m n.p.m. 34 m 0,43 MW 3,8 GWh

Miejscowości leżące nad KurówkąEdytuj

(kolejność od źródeł do ujścia)

 • Osówka / Piotrowice-Kolonia / Bogucin / Piotrowice Wielkie
 • Leśce
 • Karolin
 • Garbów
 • Zagrody
 • Przybysławice
 • Góry
 • Markuszów
 • Łany
 • Kaleń
 • Płonki
 • Kurów
 • Brzozowa Gać
 • Szumów
 • Wólka Nowodworska
 • Chrząchów
 • Chrząchówek
 • Witowice
 • Opoka
 • Końskowola
 • Młynki
 • Rudy
 • Puławy

Główne dopływyEdytuj

 • lewostronne
 • prawostronne
  • Białka /Bielkowa, Bielikowa/ (długość: 18 km, pow. zlewni dla Białki i Syroczanki: 148,5 km²)
  • Dopływ Spod Dęby /Zagłówka, Struga Wodna/ (długość: 6,7 km)
  • Dopływ Spod Sielc
  • Dopływ Spod Sielc Małych
  • Kanał Spod Oczyszczalni Ścieków w Puławach /Dopływ Z Oczyszczalni Ścieków/ (długość: 5 km)