FANDOM


Herb Kurowa

Sangka baryo sa Nabagtnan-Nakatundan nga Polonya ang Kurów. Makita dya sa tunga kang Pulawy kag Lublin, sa Soba kang Kurówka. Kapital dya kang sangka bulag nga gmina, sangka monisipyo, sa sulud kang Voivodeship kang Lublin kag may popolasyon nga 2870 (sono 2013).

Sa tunga kang mga toig 1431 and 1442, gintogroan kang kahigayonan nga mangin hangbanwa ang baryo sono sa Magdeburg Law. Bilang sangka pribado nga banwa, amo dya ang nangin sentro komersyal kang pagkaun kang mga iningud nga logar. May rudyan nga pira ka paktorya kang bolbol kag panit rudya. Kang Ika-16 nga Siglo, sara ang Kurów sa nga sentro kang Kalbinismo. Pag-abot kang 1660, raku sa mga pomoloyo nagsalyo sa Aryanismo.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki