FANDOM


Herb Kurowa

Kó-lū-hŭ (Pŏ̤-làng-ngṳ̄: Kurów) sê Pŏ̤-làng dĕ̤ng-nàng-sié gì siŏh bĭh gâing-ék, ôi-dé kiăk Pū-lá-mì gâe̤ng Lù-buó-lìng dài-dŏng. Kó-lū-hŭ sê Lù-buó-lìng hèng-chéng-kṳ̆ gì dê-sū, mū-lióh ô 2870 nè̤ng dêu cī. Cŭ-uái ô puòi-mò̤ gâe̤ng puòi-gáh cié-pīng gĕ̤ng-chiōng.

Găk 16 sié-gī, Kó-lū-hŭ sê siŏh bĭh Diòng-lō̤ gáu-huôi dṳ̆ng-sing, cĭng sâ̤ Pŏ̤-làng Hiăng-diê-huôi gáu-iū diŏh cī dêu. 1660 nièng, dŏ̤-só gṳ̆-mìng tuák gáu, guōi hông Ă-lī-ŭ gáu-puái. 1795 nièng, Pŏ̤-làng hŭng-liĕk uòng, Kó-lū-hŭ gâe̤ng Ó̤-dê-lé Dâ̤-guók tūng-biáng. Dâ̤ nê ché̤ṳ sié-gái ciéng-cĕng kŭi páh sèng-hâiu, Kó-lū-hŭ sêu gáu Dáik-guók Kŭng-dṳ̆ng buô-dôi gì hŭng-cá, siŏh cô̤ bìng-mìng ĭ-iêng gâe̤ng cá go̤. Sié lā̤ Dáik-guók nè̤ng diŏh cŭ-uái siék-lĭk lâng bĭh cék-dṳ̆ng-iàng, siŏh bĭh Iù-tái-nè̤ng cuŏng-kṳ̆.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki