FANDOM


Куровка (Kurówka) е река в Югоизточна Полша, десен приток на р. Висла. Общата ѝ дължина е близо 50 km, а площта на водосборната ѝ област е 395,4 km². Извира близо до с. Пиотровице Велки и се влива във Висла при Пулави. Едни от най-важните градове по поречието на Куровка са: Пулави, Куров, Консковола, Маркушов и Гарбов.

Тъй като заводът за производство на азот в Пулави използва реката като свой основен водоизточник, реката е отделена от Висла чрез система от язовирни стени и шлюзове. В реката се вливат много поточета, но най-големите притоци са Бялка (десен) и Гарбовка, наричана още Струга Куровска (ляв).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki