FANDOM


Herb Kurowa

कुरुफ़ (पोलिश: ऑडियो, अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि: ['kuruf]) एगो गाँव छेकै जे दक्षिणपूर्वी पोलैंड म॑ पुवावी आरू लुबलिन केरऽ बीच म॑, कुरुफ़का नदी लगाँ बसलऽ छै. इ गाँव एगो लुबलिन प्रान्त म॑ अलग नगरपालिका केरऽ राजधानी छेकै, जहाँ 2817 लोग रहै छै. (2015 ई. केरऽ जनसंख्या केरऽ अनुसार)।

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki